Groei in je vak met de Coaches VVE

Publicaties

 

Eigen publicaties

 

 
Inventarisatie van veelvoorkomende vragen in de voorscholen over het gebruik van Digidoor Aandachtspunten in het gebruik van Digidoor.  
     

Brochure Workshops en trainingen

Stedelijk Coaches VE:

VVE Brochure 'Groei in je vak'   
     

Handleiding Tijdlijn Voorschool:

Wat, met wie en wanneer?

Tijdlijn Voorschool   
     

Peuteractiviteiten om thuis of op de groep te kunnen doen:

 

Activiteitenbundel Doe mee met Puk!

* Kijk hier naar toelichtingsvideo Doe mee met Puk!

 

 
Reflecteren van je thema met behulp van de OGW-cyclus: Evaluatieformulier Thema  
     
Werkmap opbrengstgericht werken: Opbrengstgericht werken  
     
Zelfreflectieformulieren Interactievaardigheden:

 

 
     
Artikel  Artikel "Samenwerken met ouders en meertaligheid"  
     
Update Lerende Netwerken 

Lerende Netwerk Leidinggevenden

 

Lerende Netwerk Pedagogisch Coaches - Pedagogisch beleidsmedewerkers

 
   

 

     

Publicaties inhoudelijk ontwikkeld door de

Coaches VVE in opdracht van de Gemeente Almere

 

   
Toelichting over de werkwijze en de voorwaarden van het strippenkaartsysteem Werkwijze strippenkaart voorscholen   
     
Registratieformulier t.b.v. inzet strippenkaarturen Registratieformulier t.b.v. inzet strippenkaarturen  
     

Hulpmiddel bij het vastleggen van de samenwerkings-afspraken tussen de voorschool en de basisschool

Borgingsdocument doorgaande lijn  
     

Kwaliteitsschaal gekoppeld aan de onderwijsinspectie-

normen om gericht te kunnen werken aan de kwaliteit

op de voorscholen

Stedelijke Kwaliteitsschaal VVE  
     

Overige publicaties

 

   

(Achtergrond)informatie, handvatten en tips omtrent

functie pedagogisch beleidsmedewerker in de VE:    

Handreiking pedagogisch beleidsmedewerker in de VE

 
     
Padlet met interessante bronnen over meertaligheid Padlet: Bronnen voor meertaligheid als kans  
     

Presentatie november 2022, Lerend netwerk van de leidinggevenden

 

Presentatie november 2022, Lerend Netwerk pedagogische beleidsmedewerkers/coaches

 

Presentatieposter

 

 

Presentatieposter

 
Poster, Culturele feesten Welk feest vieren jullie binnenkort?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring Ontmoet ons op: