Groei in je vak met de Coaches VVE

Publicaties

 

Eigen publicaties

 

Inventarisatie van veelvoorkomende vragen in de voorscholen over het gebruik van Digidoor Aandachtspunten in het gebruik van Digidoor.
   
Brochure Workshops en trainingen coaches VVE: VVE Brochure 'Groei in je vak' 
   

Handleiding Tijdlijn Voorschool 2021:

Wat, met wie en wanneer?

Tijdlijn Voorschool 2021
   

Peuteractiviteiten om thuis of op de groep te kunnen doen:

 

Activiteitenbundel Doe mee met Puk!

* Kijk hier naar toelichtingsvideo Doe mee met Puk!

 

Reflecteren van je thema met behulp van de OGW-cyclus: Evaluatieformulier Thema
   
Werkmap opbrengstgericht werken: Opbrengstgericht werken
   
Zelfreflectieformulieren Interactievaardigheden:

 

Publicaties inhoudelijk ontwikkeld door de

Coaches VVE in opdracht van de Gemeente Almere

 

 
Toelichting over de werkwijze en de voorwaarden van het strippenkaartsysteem Werkwijze strippenkaart voorscholen 2022
   
Registratieformulier t.b.v. inzet strippenkaarturen 2022 Registratieformulier t.b.v. inzet strippenkaarturen 2022
   

Hulpmiddel bij het vastleggen van de samenwerkings-afspraken tussen de voorschool en de basisschool.

Borgingsdocument doorgaande lijn
   

Kwaliteitsschaal gekoppeld aan de onderwijsinspectie-

normen om gericht te kunnen werken aan de kwalititeit

op de voorscholen.

Stedelijke Kwaliteitsschaal VVE
   

Overige publicaties

 

 

(Achtergrond)informatie, handvatten en tips omtrent

functie pedagogisch beleidsmedewerker in de VE:    

Handreiking pedagogisch beleidsmedewerker in de VE

   
Zomerse leestips 2022 door de Activiteit, Landelijk centrum Ontwikkelingsgericht Onderwijs Zomerse leestips 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring