Groei in je vak met de Coaches VVE

Publicaties

 

Eigen publicaties

 

Brochure Workshops en trainingen coaches VVE: VVE Brochure 'Groei in je vak' 
   

Handleiding Tijdlijn Voorschool 2021:

Wat, met wie en wanneer?

Tijdlijn Voorschool 2021
   
Peuteractiviteiten om thuis of op de groep te kunnen doen:
Doe mee met Puk!
Reflecteren van je thema met behulp van de OGW-cyclus: Evaluatieformulier Thema
   
Veiligheidsprotocol Covid-19 workshops en trainingen Coaches VVE: Veiligheidsprotocol 
   
Werkmap opbrengstgericht werken: Opbrengstgericht werken
   
Zelfreflectieformulieren Interactievaardigheden:

 

Publicaties inhoudelijk ontwikkeld door de

Coaches VVE in opdracht van de Gemeente Almere

 

 

Hulpmiddel bij het vastleggen van de samenwerkings-afspraken tussen de voorschool en de basisschool.

Borgingsdocument doorgaande lijn
   

Kwaliteitsschaal gekoppeld aan de onderwijsinspectie-

normen om gericht te kunnen werken aan de kwalititeit

op de voorscholen.

Stedelijke Kwaliteitsschaal VVE
   

Overige publicaties

 

 

(Achtergrond)informatie, handvatten en tips omtrent

functie pedagogisch beleidsmedewerker in de VE:    

Handreiking pedagogisch beleidsmedewerker in de VE

   
Praktische handvatten rondom opstarten kinderopvang: Protocol kinderopvang & COVID 19

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring