Groei in je vak met de Coaches VVE

Dit zijn wij

 

Sinds 2015 worden we door de Gemeente Almere ingezet om kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Almere te verhogen en te borgen. Dit kan op verschillende manieren en in verschillende samenwerkingsverbanden vorm krijgen.

Binnen ons team hebben we jarenlange ervaring, een brede kennis van de verschillende VVE-methodes en houden we recente ontwikkelingen bij. Daarnaast zijn we allen gediplomeerd pedagogisch beleidsmedewerkers.

 

Voor wie?
Wij zijn er voor Almeerse gesubsidieerde voorscholen die werken met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

 

 

 

atabak@deschoor.nl

Anne-Mieke Tabak

06 - 13 17 20 56

 Werkzaam in: Literatuurwijk, Noorderplassen

 en Muziekwijk

 

Blinkt extra uit in:
Kennis over Progressiegericht werken en over peuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Typisch “mij”: 
Ik ga steeds op zoek naar het combineren van nieuwe kennis en progressiegerichtheid in de dagelijkse praktijk.

Hier word ik blij van:
Wanneer er in de praktijk stappen gezet worden waardoor de kwaliteit van de voorschool, en dus de educatieve kwaliteit voor Almeerse peuters, omhooggaat.
 

 

 

 

evangangelt@deschoor.nl

Ellie Vangangelt

06 -18 95 85 14

  Werkzaam in:  Parkwijk en Stedenwijk

 

 

Blinkt extra uit in:

Als trainer VVE-methode Piramide in een SPEELS, doelgericht aanbod. 

Typisch “mij”: 
Nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied én deze delen is mijn motor. Meertaligheid is mijn nieuwe passie.

Hier word ik blij van:
Als we in samenwerking met alle betrokkenen het verschil kunnen maken voor kinderen en hun ouders/verzorgers, waardoor álle kinderen in Almere optimale ontwikkelingskansen krijgen.
 

 

 

 

hkapsenberg@deschoor.nl

Hieke Kapsenberg

06 - 39 83 92 55

 Werkzaam in: Almere Haven en Almere Poort

 

 

Blinkt extra uit in: 
Mijn focus op het belang van wederkerige relaties ouders-professionals waardoor samenwerken met ouders leuk en effectief wordt! Daarnaast heeft het pedagogisch aspect van de doorgaande lijn voor-vroegschool mijn speciale aandacht.

Typisch “mij”: 
Ik roep altijd graag dat nieuwe ontwikkelingen prachtig zijn maar vaak stoelen op wat er al (bereikt) is. Niet stapelen maar integreren en verbinden is mijn devies. 
Hier word ik blij van:
Als professionals met voldoening en plezier reflecteren op hun aanpak waarin ze iets anders gedaan hebben en dat werkte.

 

 

mmaring@deschoor.nl

Mariëtte Maring

06 - 13 17 20 11

 Werkzaam in: Tussen de Vaarten en Almere Buiten

 

 

Blinkt extra uit in: 
Kennis over en ervaring met de methode Uk & Puk, kinderen met opvallend gedrag en het spelenderwijs stimuleren van de taalontwikkeling. 

Typisch “mij”: 
Ik ben een creatieve denker en kleur graag buiten de lijntjes.
Hier word ik blij van:
Als mensen het aandurven om dingen anders te doen dan ze gewend zijn en daar enthousiast van worden!

 

 

 

 

skrol@deschoor.nl

Simone Krol

06 - 21 54 27 02

 

 Werkzaam in: Kruidenwijk, Waterwijk en  Staatsliedenwijk 

 

Blinkt extra uit in:

Als trainer Startblokken van basisontwikkeling in betekenisvolle activiteiten gericht op de brede ontwikkeling van alle kinderen.

Typisch “mij”: 
Ik zie het liefst vorm en inhoud samenkomen. Ik ben een creatieve digi-fan en klus graag aan websites, folders of andere digitale uitspattingen.

Hier word ik blij van:
Als kinderen de ruimte krijgen om (zelf) te ontdekken, onderzoeken en te groeien.

 

 

 

tfaber@deschoor.nl

Thea Faber

06 - 58 70 61 12

Werkzaam in: Almere Buiten, Danswijk,

 Filmwijk en Tussen de Vaarten

 

Blinkt extra uit in: 
De thema’s meertaligheid en peuters met een ontwikkelingsvoorsprong hebben mijn speciale aandacht.

Typisch “mij”: 
Oog voor de fysieke communicatie en afstemming in de begeleiding van jonge kinderen.

Hier word ik blij van:
Als kinderen werkelijk worden gezien en begeleiding daarop afgestemd wordt.
Professionals met een groeimindset die durven vooruit te falen om te groeien in hun vak.

 

 

 

Heb je vragen?

Mail naar: coachesvve@deschoor.nl

 

Adresgegevens:

De Schoor, Welzijn in Almere

Haagbeukweg 153 

1318 MA  Almere

Centrale nummer: 036 - 52 78 500

 

Privacyverklaring Ontmoet ons op: