Groei in je vak met de Coaches VVE

Dit doen wij

 

Om de ontwikkelingsmogelijkheden voor jonge kinderen te optimaliseren, zetten wij ons in voor de kwaliteit van het pedagogisch én educatief handelen, opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid, de doorgaande lijn en zorg. Het kan gaan om vormgeven aan het beleid, de vertaling naar en implementatie op de werkvloer.

Voor het thema ouderbetrokkenheid, werken we onder andere samen met onze collega's van Spelend Leren Thuis (SLT).

 

Uitgangspunt is de Stedelijke Kwaliteitsschaal VVE, die door de Gemeente Almere in 2019 is geïntroduceerd. Hierin wordt per locatie op diverse onderdelen de kwaliteit van VE beschreven en gemeten. De kwaliteitsschaal maakt zichtbaar wat al goed gaat en op welke specifieke punten nog stappen gezet moeten/kunnen worden.

 

Het document Stedelijke Kwaliteitsschaal VVE is te vinden op de website van de "Lokale Educatieve Agenda" (LEA). Op de LEA website vind je onder meer, praktische en informatieve documenten gericht op jonge kinderen van 0 tot 6 jaar.

 

Bij het werken met de Stedelijke Kwaliteitsschaal VVE kunnen wij ondersteuning geven. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het definiëren van succes- en ontwikkelpunten.
 • het komen tot werkbare en concrete plannen.
 • het maken van de vertaling naar de praktijk.

 

De afgelopen jaren hebben wij ons voornamelijk gericht op leidinggevenden en pedagogisch medewerkers door coaching-on-the-job en het geven van workshops en trainingen. Met de wettelijke introductie van de interne pedagogisch coach en/of pedagogisch beleidsmedewerker binnen de kinderopvang, zijn we ons aanbod meer op hen gaan richten. Dit zijn de mensen die uiteindelijk de kwaliteit binnen de locaties met leidinggevenden en pedagogisch medewerkers gaan vormgeven.

De kennis en ervaring die we de laatste jaren hebben opgedaan, delen we graag!

 

 

 

 

 

 

Wij richten ons in het werk op:

 1. Leidinggevenden
 2. Pedagogische coaches en/of pedagogisch beleidsmedewerkers
 3. Pedagogisch medewerkers (alleen via bij ons belegde IKK uren)

 

We zetten in op:

 • Kwaliteitsverbetering en borging van VVE-methodes gekoppeld aan:
     - Pedagogisch-educatief handelen
     - Opbrengstgericht werken
     - Ouderbetrokkenheid 
     - Doorgaande lijn
     - Zorg
 • Ondersteuning bij coachingsvaardigheden
 • Het geven van workshops en trainingen fysiek en online

 

Verder kun je ons tegenkomen bij:

 • De Almeerse Taalaanpak in:
  • Lerend Netwerk Leidinggevenden
  • Lerende Netwerk Pedagogisch Coaches/Pedagogische beleidsmedewerkers
 • Wijkbijeenkomsten Jonge Kind
 • Leidinggevenden Netwerk (Kinderopvang)
 • Wijkbijeenkomsten van Passend Onderwijs en ketenpartners rondom het jonge kind
 • Studiebijeenkomsten van Passend Onderwijs
 • Intervisies

 

Ontwikkelingen die we volgen of waar we bij betrokken zijn:

 • Pilots Kwaliteitsimpuls VVE
 • Professionele Leergemeenschap Ontwikkelingsvoorsprong 0-4 jaar
 • De Digidoorgebruikersgroep
 • Sterke Start
 • Audits van BMC
 • Passende begeleiding voor VE kinderen met (niet)inpasbare zorgvragen

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring Ontmoet ons op: