Groei in je vak met de Stedelijke Coaches VE!

Dit doen wij

Wij zetten ons in om de ontwikkelingsmogelijkheden voor jonge kinderen te optimaliseren. Het kan gaan om vormgeven aan het beleid of de vertaling naar en implementatie op de werkvloer via de pedagogisch coaches. 

 

Uitgangspunt is de Stedelijke Kwaliteitsschaal VVE, die door de Gemeente Almere in 2019 is geïntroduceerd. Hierin wordt per locatie op diverse onderdelen de kwaliteit van VE beschreven en gemeten. De kwaliteitsschaal maakt zichtbaar wat al goed gaat en op welke specifieke punten nog stappen gezet moeten/kunnen worden.

 

Bij het werken met de Stedelijke Kwaliteitsschaal VVE kunnen wij ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan: 

 • het definiëren van succes- en ontwikkelpunten. 
 • het komen tot werkbare en concrete plannen. 
 • het maken van de vertaling naar de praktijk. 

  

Wij richten ons in het werk op: 

 • Leidinggevenden 
 • Pedagogische coaches en/of pedagogisch beleidsmedewerkers 

 

Aanvankelijk hebben wij ons gericht op leidinggevenden en pedagogisch medewerkers door middel van o.a. coaching en het geven van workshops en trainingen. Met de wettelijke introductie van de interne pedagogisch coach en/of pedagogisch beleidsmedewerker binnen de kinderopvang, zijn we ons aanbod meer op hen gaan richten. De kennis en ervaring die we de laatste jaren hebben opgedaan, delen we graag! 

 

We zetten in op: 

 • Kwaliteitsverbetering en borging van de VVE kwaliteitsnormen*
 • Ondersteuning bij coachingsvaardigheden 
 • Het geven van vakgerichte workshops en trainingen fysiek en online 
 • Nieuwe ontwikkelingen, onderzoeken, trends en signalen uit het werkveld 
 • De samenwerking met andere jonge kind professionals 
 • Ontwikkeling van documenten en praktische instrumenten 

 

* Voor de kwaliteitsnorm ‘Samenwerken met ouders’, werken we onder andere samen met onze collega's van Spelend Leren Thuis (SLT).

Bekijk hier een onderdeel van hun aanbod of lees verder op de website van SLT. 

  

Verder kun je ons tegenkomen bij: 

- Lerend Netwerk Leidinggevenden 

- Lerende Netwerk Pedagogisch Coaches/Pedagogische beleidsmedewerkers 

 • Wijkbijeenkomsten Jonge Kind 
 • Leidinggevenden Netwerk (Kinderopvang) 
 • Wijkbijeenkomsten van Passend Onderwijs en ketenpartners rondom het jonge kind 
 • Studiebijeenkomsten van Passend Onderwijs 
 • Intervisies 

  

Ontwikkelingen die we volgen of waar we bij betrokken zijn: 

 • Pilots Kwaliteitsimpuls VVE 
 • Professionele Leergemeenschap Ontwikkelingsvoorsprong 0-4 jaar 
 • De Digidoorgebruikersgroep 
 • Sterke Start 
 • Opvolging van de audits van BMC 
 • Pilot groepsdynamisch werken 

 

Privacyverklaring Ontmoet ons op: